COMENIUS –  VOL. 9 NUMBER 1 – 2022

TABLE OF CONTENTS

VOL. 9 NUMBER 1

 • I. EDITOR’S INTRODUCTION
 • II. POLITICAL UPHEAVAL IN EARLY MODERN CENTRAL EUROPE AND ITS CONSEQUENCES
  • The Emperor´s Insolvency and the Economic Causes Leading to the “Bohemian War” in 1618 by Petr Vorel
  • The White Mountain Problem (Central European Political Upheaval in 1620 and Its Current Reflection) by Jaroslav Pánek
  • National and Baroque Patriotism (Case Study: Bohemia) by Jiří Mikulec
 • III. THE BOHEMIAN REFORMATION AND THE MORAL DIMENSION OF POLITICS
  • President Thomas G. Masaryk’s View of Jan Hus by Zdeněk David
 • IV. EMIGRATION AND EXILE
  • The Settling of Kansas by Immigrants of Czech Origin in the Second Half of the 19th Century: The Example of František Švehla by Jan Satranský
  • “How They Double-Crossed Me:” The Involuntary Emigration of Journalist Vladimír Tosek by Daniela Spenser
 • V. BOOK REVIEWS
  • Ben SHAPIRO, The Right Side of History: How Reason and Moral Purpose Made the West Great by Francis D. Raška
  • Pavla STÁTNÍKOVÁ – Olga FEJTOVÁ et al., Praha 1580-1680 (Místo konfesijních střetů) [Prague 1580-1680 (The Place of Confessional Clashes)] by Petr Vorel
  • František BAUER, Život proti zkáze. Torzo pamětí novináře 1925-1945 [Life Against Destruction: Memories of a Journalist, 1925-1945] by Jaroslav Pánek
  • Jiří PADEVĚT, Kronika Protektorátu. Represe, rezistence, holokaust, státní a okupační správa, kolaborace, bojové operace, všední život [A Protectorate Chronicle: Repression, Resistance, the Holocaust, State and Occupation Administration, Collaboration, Combat Operations, and Everyday Life] by Jaroslav Pánek
  • Michaela ŠMIDRKALOVÁ, Vyhlížení atomového věku I. Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století [Looking Out for the Atomic Age I: The Popularization of Nuclear Energy and Power Engineering in Czechoslovakia in the 1950s] by Francis D. Raška
  • Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Jaroslav Werstadt (1888-1970). O minulosti pro přítomnost [Jaroslav Werstadt (1888-1970): About the Past for the Present] by Jaroslav Pánek
  • Jiří NĚMEC (ed.), 150 let krajanského ochotnického divadla v USA 1868-2018 [150 Years of Compatriot Community Theatre in the USA, 1868-2018] by Edita Vaníčková Makosová
  • Zdeněk BASTL, Století československé námořní plavby [A Century of Czechoslovak Maritime Navigation] by Jaroslav Pánek