COMENIUS – VOL. 7 NUMBER 1 – 2020

TABLE OF CONTENTS

VOL. 7 NUMBER 1

 • I. EDITOR’S INTRODUCTION
 • II. HUMANITY, TOTALITARIANISM AND RESPONSIBILITY
  • Jan Patočka as a Critic of Thomas Masaryk and a Mentor of Václav Havel by Zdeněk V. David Czechoslovakia and the Prosecution of Nazi War Criminals (1945–2013) by Vojtěch Kyncl Normalization in Slovak Czechoslovakia (1969-1989) by Josette Baer
 • III. MODERN HISTORIOGRAPHY BETWEEN SCIENCE/SCHOLARSHIP AND POLITICS
  • Czech Historiography in Conflict with Politics: The Case of Karel Stloukal and His Search for the Meaning of History by Bohumil Jiroušek Jan Slavík: A Czech Historian of the Russian Revolution by Jaroslav Bouček
 • IV. MISCELLANEOUS
  • Náprstek’s America in Prague by Milena Secká
 • V. BOOK REVIEWS
  • Šimona LOEWENSTEIN (ed.), Evropská civilizace a její problémy. Jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám) [European Civilization and its Problems. Jubilee Anthology for Bedřich Loewenstein (Posthumously Dedicated to His Ninetieth Birthday)] – Die europäische Zivilisation und ihre Probleme. Festschrift für Bedřich Loewenstein (zum nicht erreichten neunzigsten Geburtstag) by Jaroslav Pánek Eva STEJSKALOVÁ, Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 [Newspaper Reporting and Newspapers in Bohemia from the 17th Century to 1740] by Jaroslav Pánek Eva SEMOTANOVÁ – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ – Jitka MOČIČKOVÁ – Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN – Jan D. BLÁHA et alii, Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století [Czech Historical Atlas. Chapters from the History of the 20th Century] by Jaroslav Pánek Norman M. NAIMARK, Stalin and the Fate of Europe: The Postwar Struggle for Sovereignty by Francis D. Raška Michal MACHÁČEK, Gustáv Husák by Josette Baer Michal REIMAN, Čínský deník a skupina Listy, jaro 1981 [A Chinese Diary and the Listy Group (Spring 1981)], Prague, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR [Institute of Contemporary History, Academy of Sciences of the Czech Republic] by Francis D. Raška Douglas MURRAY, The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam by Jaroslav Pánek