COMENIUS – VOL. 1 NUMBER 1 – 2014

TABLE OF CONTENTS

VOL. 1 NUMBER 1

  • I. Editor’s Introduction 5
  • II. The World of Comenius John Amos Comenius: The 17th Century Bohemian Humanist and His Legacy to Mankind by Jaroslav Pánek 9 The Depiction of J.A. Komenský on Czechoslovak and Czech Legal Tender in the Twentieth Century by Petr Vorel 43 Parallel Landscapes: Bohemia and Moravia in the Age of Comenius by Eva Semotanová 53
  • III. Views on the Evaluation of Scholarship The Financing and Evaluation of R&D in the Czech Republic by Jiří Málek 71 Outcomes (or Performance) of the Research Sector in the Czech Republic by Slavoj Czesaný 85 Organization and Funding by Research Councils in the UK by Juraj Iványi 97 Research: Contributions, Cost, and Evaluation by John M. Lehman and Michael B. Prystowsky 101
  • IV. Book Reviews
    • Martin Kovář-Miroslav Bárta a kolektiv, Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců (Civilization and History: A History of the World from the Perspective of Twenty Czech Scholars) by Francis D. Raška 115 Markéta Křížová, Otroctví v Novém světě od 15. do 19. století (Slavery in the New World from the Fifteenth to the Nineteenth Centuries) by Jaroslav Pánek 116 Jiří Pešek-Lucie Filipová a kolektiv, Věda a politika-Německé společenskovědní ústavy v zahraniči (Science and Politics: German Social Science Institutes Abroad) by Petr Vorel 122