COMENIUS – VOL. 7 NUMBER 2 – 2020

TABLE OF CONTENTS

VOL. 8 NUMBER 2

 • I. EDITOR’S INTRODUCTION
 • II. THE 500TH BIRTHDAY OF THE DOLLAR
  • How the Word “Tolar” Became a General Term for European Silver Coins in the 16th Century by Petr Vorel
 • III. THE ROLE OF HISTORIOGRAPHY
  • Historiography between Science and Politics (125 Years of The Czech Historical Review) by Jaroslav Pánek
 • IV. CHAPTERS FROM THE MODERN HISTORY OF CENTRAL EUROPE
  • Josef Lukl Hromádka and the Scots-Irish Connection by Declan Geaney The Coup d’Etat of 1948 within the Context of the Czech Political Tradition by Zdeněk V. David Mass Murder or Mental Insanity? The Case of Olga Hepnarová (1951–1975) by Josette Baer
 • V. COMENIUS AND THE WORLD
  • The Descendants of J.A. Comenius (The Correspondence of Greta Figulus) by Markéta Pánková
 • VI. BOOK REVIEWS
  • Marie BUŇATOVÁ, Hedvábí, sklo a koření. Obchod mezi Prahou a Itálií (1500–1620) [Silk, glass and spices. Trade between Prague and Italy (1500–1620)] by Jaroslav Pánek Jaroslav HRDLIČKA – Jan Blahoslav LÁŠEK (eds.), Paměti Vlastimila Kybala [Memoir of Vlastimil Kybal], vols. I–II (= Deus et gentes, 22, 24) by Jaroslav Pánek Andrea PREISSOVÁ KREJČÍ – Jitka STANJA BRDAR – Jana KOČÍ, Češství v nás. České školství a jeho vliv na zachování české národní identity v Chorvatsku [The Czech in Us. Czech Education and Its Influence on Preservation of the Czech National Identity in Croatia] by Jaroslav Pánek Bohumil DOLEŽAL, V zemi babišismu a buranokracie. Rozvrat české demokratické politiky v letech 2013–2020 [In the Land of “Babišism” and “Loutocracy”: The Collapse of Czech Democracy in the Years 2013–2020] by Francis D. Raška Yascha MOUNK, The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It by Francis D. Raška Patrick J. DENEEN, Why Liberalism Failed by Francis D. Raška Jiří MÁLEK, Věda a jiné lásky [Science and Other Loves] by Jaroslav Pánek