COMENIUS –  VOL. 8 NUMBER 2 – 2021

TABLE OF CONTENTS

VOL. 8 NUMBER 2

 • I. EDITOR’S INTRODUCTION
 • II. POLITICAL UPHEAVAL IN EARLY MODERN CENTRAL EUROPE AND ITS CONSEQUENCES
  • The Emperor´s Insolvency and the Economic Causes Leading to the “Bohemian War” in 1618 by Petr Vorel The White Mountain Problem (Central European Political Upheaval in 1620 and Its Current Reflection) by Jaroslav Pánek National and Baroque Patriotism (Case Study: Bohemia) by Jiří Mikulec
 • III. THE BOHEMIAN REFORMATION AND THE MORAL DIMENSION OF POLITICS
  • President Thomas G. Masaryk’s View of Jan Hus by Zdeněk David
 • IV. EMIGRATION AND EXILE
  • The Settling of Kansas by Immigrants of Czech Origin in the Second Half of the 19th Century: The Example of František Švehla by Jan Satranský “How They Double-Crossed Me:” The Involuntary Emigration of Journalist Vladimír Tosek by Daniela Spenser
 • V. BOOK REVIEWS
  • Ben SHAPIRO, The Right Side of History: How Reason and Moral Purpose Made the West Great by Francis D. Raška Pavla STÁTNÍKOVÁ – Olga FEJTOVÁ et al., Praha 1580-1680 (Místo konfesijních střetů) [Prague 1580-1680 (The Place of Confessional Clashes)] by Petr Vorel František BAUER, Život proti zkáze. Torzo pamětí novináře 1925-1945 [Life Against Destruction: Memories of a Journalist, 1925-1945] by Jaroslav Pánek Jiří PADEVĚT, Kronika Protektorátu. Represe, rezistence, holokaust, státní a okupační správa, kolaborace, bojové operace, všední život [A Protectorate Chronicle: Repression, Resistance, the Holocaust, State and Occupation Administration, Collaboration, Combat Operations, and Everyday Life] by Jaroslav Pánek Michaela ŠMIDRKALOVÁ, Vyhlížení atomového věku I. Popularizace jaderné energie a energetiky v Československu v padesátých letech 20. století [Looking Out for the Atomic Age I: The Popularization of Nuclear Energy and Power Engineering in Czechoslovakia in the 1950s] by Francis D. Raška Jaroslava HOFFMANNOVÁ, Jaroslav Werstadt (1888-1970). O minulosti pro přítomnost [Jaroslav Werstadt (1888-1970): About the Past for the Present] by Jaroslav Pánek Jiří NĚMEC (ed.), 150 let krajanského ochotnického divadla v USA 1868-2018 [150 Years of Compatriot Community Theatre in the USA, 1868-2018] by Edita Vaníčková Makosová Zdeněk BASTL, Století československé námořní plavby [A Century of Czechoslovak Maritime Navigation] by Jaroslav Pánek